Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Τέχνες και Εκπαίδευση : Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  - Τέχνες και Εκπαίδευση :
Δημιουργικοί Τρόποι Εκμάθησης των Γλωσσών, 6 - 8 ΜΑΪΟΥ 2011
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαρασλή 4, Αθήνα
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ, Π.Τ.Δ.Ε
ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων σταδιακής εισαγωγής μιας σύγχρονης γλωσσοπαιδαγωγικής προσέγγισης μέσω των τεχνών στην εκμάθηση και κατανόηση της μητρικής ή / και της ξένης γλώσσας, προτείνοντας εποπτικό υλικό και μεθόδους μάθησης κατάλληλα επεξεργασμένα για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι έρευνες και οι προτάσεις που θα προκύψουν αποβλέπουν, εκτός από την αποτελεσματική γλωσσική κατάρτιση, στην εμπέδωση της έννοιας του «άλλου», στο σεβασμό της διαφορετικότητας των πολιτισμών, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, καθώς και στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση των τεχνών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...
Περισσότερα - Αρχείο pdf - 147 KB
Αίτηση Εγγραφής - Αρχείο doc - 62,5 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου