Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΑΙΘ και τα νέα μέτρα που προτείνονται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ καταθέτουμε κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς:
·       Οποιαδήποτε δομική αλλαγή στον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς. Το υπουργικό σχέδιο ανακοινώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση με την επιστημονική κι εκπαιδευτική κοινότητα.
·       Ως εκπαιδευτικοί –αλλά και ως γονείς- γινόμαστε μάρτυρες της αδυναμίας των παιδιών μας να εκφράσουν - γραπτά ή προφορικά – μια ολοκληρωμένη σκέψη στη μητρική τους γλώσσα, να κατανοήσουν στις λεπτομέρειές του ένα κείμενο, να γνωρίσουν κριτικά την ιστορία -εθνική και παγκόσμια- , για να συνειδητοποιήσουν τη θέση και τον ρόλο τους στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επομένως, στόχος όλων θα έπρεπε να είναι η αναβάθμιση της ανθρωπιστικής παιδείας στο ελληνικό σχολείο, η οποία ενισχύει το πνευματικό επίπεδο και οξύνει το κριτικό πνεύμα των νέων, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και της επικράτησης ενός τεχνοκρατικού κλίματος. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μία σταδιακή υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τις γλωσσικές μας καταβολές και την έλλειψη κατανόησης της διαχρονικής αξίας της γλώσσας και των ιδεών που πηγάζουν από τα κλασικά κείμενα.
·       Τόσο τα αρχαία ελληνικά όσο και τα λατινικά δεν είναι «νεκρές» γλώσσες, αλλά ζουν ενσωματωμένες στη σύγχρονη γλώσσα της καθημερινής ζωής  και των επιστημών. Με την κατάργηση του μαθήματος των λατινικών -παγκόσμια πρωτοτυπία- παραγνωρίζεται η συμβολή της Λατινικής -παράλληλα με την Ελληνική- στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
·       Πάγιο αίτημα των φιλολόγων είναι η υιοθέτηση μέσων και τεχνικών βελτίωσης της διδασκαλίας, ώστε το μάθημα να είναι κατανοητό και αρεστό στους μαθητές. Επιζητούμε απαλλαγή από τον μηχανιστικό τρόπο διδασκαλίας, αναμόρφωση της  ύλης και συνδυασμό της με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Η αναβάθμιση των γυμνασιακών και λυκειακών σπουδών αποτελεί τη βάση συζήτησης μίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Σίγουρα, δεν συνιστά μεταρρύθμιση η προσθαφαίρεση μαθημάτων, σύμφωνα με ένα λογιστικό πνεύμα.
Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο. Προτείνουμε σφαιρικό και γόνιμο διάλογο, με γνώμονα τη βελτίωση  του ελληνικού σχολείου.
ΤΟ ΔΣ της ΕΦΦ