Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας

Σας προωθούμε τις διαμαρτυρίες που διατυπώθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) και από την Επιστημονική Ένωση Νέα Παιδεία (περιοδικά Νέα Παιδεία και Γλώσσα) σχετικά με την δρομολογούμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας και το ενδεχόμενο (που φαίνεται όλο και πιο πιθανό μετά τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σκηνικό) να αποδοθεί ως διδακτικό αντικείμενο πρώτης ανάθεσης σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων πέραν των Φιλολόγων.

1. Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων  (δείτε την και εδώ)
Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Με ιδιαίτερη ανησυχία η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων πληροφορήθηκε πως συζητείται το ενδεχόμενο να δίδεται ως αντικείμενο πρώτης ανάθεσης το μάθημα της Ιστορίας σε καθηγητές άλλων  ειδικοτήτων (ξενόγλωσσους, θεολόγους, κοινωνιολόγους κ.ά.).

Η ΠΕΦ εκφράζει την εντονότατη αντίθεσή της στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού,  ο οποίος θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση το πολύπαθο μάθημα της Ιστορίας.
Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να παύσει  να αντιμετωπίζει το μάθημα της Ιστορίας με τη λογική της κάλυψης κενών και της τυπικής διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος. Οφείλει δε να αντιληφθεί πως η πραγματική  δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των αυριανών πολιτών στηρίζεται εν πολλοίς στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής ιστορικής συνείδησης.
Σε μια εποχή κατά την οποία τα φαινόμενα τυφλής βίας και μισαλλοδοξίας ολοένα πληθύνονται, είναι αδιανόητο να υποβαθμίζεται ένα μείζονος μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής αξίας μάθημα, όπως η Ιστορία,  με την ευκαιριακή ανάθεση της διδασκαλίας του σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων,  οι οποίοι δεν διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθηγητές ξενογλώσσων ειδικοτήτων δεν έχουν διδαχθεί την Ιστορία σε προπτυχιακό επίπεδο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,  από όλες τις άλλες ειδικότητες   μόνον οι υποψήφιοι για διορισμό φιλόλογοι εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τους αφαιρείται η δυνατότητα διδασκαλίας ενός αντικειμένου που θεωρείται προαπαιτούμενο του διορισμού τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να ανατίθεται σε άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν τύχει ούτε της στοιχειώδους προπτυχιακής κατάρτισης στο μάθημα;
Η ΠΕΦ ζητεί να αρθεί αμέσως η υποβάθμιση του μαθήματος και να αποκατασταθεί η βαρύτατα πληγείσα τα τελευταία χρόνια αξία του, με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του (και μάλιστα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην οποία το μάθημα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένο) και  με την αποκλειστική ανάθεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε φιλολόγους, οι οποίοι εξ άλλου  μπορούν να  αξιοποιούν  την ιστορική  γνώση αναδεικνύοντας  την ιστορική διάσταση και στα άλλα διδακτικά αντικείμενα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φιλοσοφία) και μετατρέποντας έτσι σε καθημερινή πράξη  το αρχαίο ρητό ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν.
Ζητούμε από τα ιστορικά τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών να υπερασπισθούν την ιστορική επιστήμη και γνώση συντασσόμενοι στον αγώνα για την υπεράσπιση του μαθήματος με τους μαχόμενους φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΦ
1. Ανακοίνωση της Νέας Παιδείας  (δείτε την και εδώ)

Η Επιστημονική Ένωση και η Διεύθυνση του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διαμαρτύρο-νται έντονα για τη σχεδιαζόμενη από το Υπουργείο Παιδείας αλλαγή  της πρώτης ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας, και ουσιαστικά την αφαίρεση από πολλούς εκπαιδευτικούς (ΠΕ02) που έχουν ως κύριο αντικείμενο σπουδών την Ιστορία, το δικαίωμα να διδάσκουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Παιδείας αφού αύξησε αδικαιολόγητα και ισοπεδωτικά το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μειώνοντας σε υποτιμητικό και εξα-θλιωτικό επίπεδο το μισθό τους, «διαπίστωσε» ότι δεν συμπληρώνεται πλέον το ωράριο πολλών ειδικοτήτων (θεολόγοι, καθηγητές ξένων γλωσσών, νομικοί κτλ). Ως εύκολη «λύση» προκρίνεται η πρώτη ανάθεση σ’ αυτές τις ειδικότητες (και όχι στους ΠΕ02, όπως υπήρχε μέχρι σήμερα) του μαθήματος της Ιστορίας με το ευτελές επιχείρημα ότι ήδη αυτό έχει παγιωθεί στα σχολεία τα τελευταία χρόνια. Eνώ, από την άλλη, με μια διχαστική και τρομοκρατική λογική το θεωρεί ως «λύση» στην απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε για τη μετακίνηση εκπαιδευτι-κών σε όλη τη χώρα!
Το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί επιλέγεται η Ιστορία (και όχι άλλα μαθήματα) για μια ακόμη φορά ως το εξιλαστήριο θύμα αυτής της προκλητικής απόφασης; Η ερμηνεία είναι προφανής, και  είναι καθαρά πολιτική. Στόχος είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υποβάθμισης και απαξίωσης της γνώσης στο οποίο ο μαθητής δεν θα ερευνά, δεν θα κρίνει τις ιστορικές εξελίξεις αλλά, παρότι ενδιαφέρεται για το ιστορικό παρελθόν, θα παρακολουθεί άβουλος και αδιάφορος ένα απαξιωμένο μά-θημα του σχολικού προγράμματος, που θα αναπαράγει μηχανιστικά το  μοναδικό σχολικό βιβλίο και θα διδάσκεται εντελώς εργαλειακά από έναν ιστορικά αναλφά-βητο εκπαιδευτικό. 
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για την απλή και «αθώα» αγωνία της κάλυψης ωραρίου(η οποία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους) αλλά για συνειδητή επιλογή εξοβελι-σμού ενός γνωστικού αντικειμένου και μιας ολόκληρης επιστημονικής κοινότητας εκπαιδευτικών από το σημερινό σχολείο, γεγονός όχι τυχαίο ούτε μοναδικό αφού θα ακολουθηθεί η ίδια τακτική και  σ’ άλλα βασικά γνωστικά αντικείμενα. Οι συγκεκριμένοι κυβερνώντες αφού κατέλυσαν και συνεχίζουν να καταλύουν μέσω της επιστράτευσης κάθε έννοια ελευθερίας, με δεδομένη  τη  στάση «φόβου και ανησυχίας» που εκδηλώνουν καθημερινά απέναντι στον επιστημονικό λόγο της Ιστορίας,  στοχεύουν στη διαιώνιση της ιστορικής άγνοιας των μαθητών και την ευκολότερη χειραγώγησή τους σε «μύθους» και ιδεολογήματα που κυριαρχούν στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, από την πολιτική μέχρι τα «ιστορικά παραπροϊόντα» πολλών  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιστημονικές Ενώσεις, τις πανεπιστημια-κές σχολές, τους συνδικαλιστικούς φορείς, τους φοιτητικούς συλλόγους και κάθε σοβαρό και υπεύθυνο πολίτη να αντιδράσουν τόσο με νομικά μέσα  όσο και με κοι-νωνική-πολιτική διαμαρτυρία στο σχεδιαζόμενο εξοβελισμό των ιστορικών ως διδασκόντων αλλά και της ιστορικής σκέψης από την εκπαίδευση. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και στοιχειώδους επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιοπρέπειας!

Εκ μέρους της Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου