Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

«ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής
Γλωσσολογίας της ΝΕ  και της Διδακτικής της στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Κοζάνης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Φλώρινας, Διδάκτορας
Παιδαγωγικής-Διδακτικής της ΝΕ Γλώσσας ως μητρικής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2013

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής Γλωσσολογίας της ΝΕ  και της Διδακτικής της
Σωφρόνης Χατζησαββίδης, Καθηγητής Γλωσσολογίας της ΝΕ  και της Διδακτικής της στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σταύρος Καμαρούδης, Επίκουρος Καθηγητής της ΝΕ Γλώσσας και της Διδακτικής της στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Άννα Πολατίδου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Φλώρινας, Διδάκτορας Παιδικής Λογοτεχνίας
Κωνσταντία Βαϊρινού, Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Φλώρινας, Μεταπτυχιακό Παιδαγωγικής
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Διδάκτορας Παιδαγωγικής-Διδακτικής της ΝΕ Γλώσσας ως μητρικής

Επίσης, θα διδάξουν καθηγητές πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, κλπ., οι οποίοι θα κληθούν στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Δυνατότητα εισήγησης θεμάτων θα έχουν και οι συμμετέχοντες στον Όμιλο, εφόσον το επιθυμούν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
1ος Κύκλος: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2ος Κύκλος: Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ

3ος Κύκλος: ΠΑΡΑΜΥΘΙ,  ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4ος Κύκλος: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

5ος Κύκλος: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

6ος Κύκλος: ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

7ος Κύκλος: ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

8ος Κύκλος: ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

9ος Κύκλος: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι διδακτικοί κύκλοι είναι ενδεικτικοί και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη γλώσσα, τις λειτουργίες της, τον κριτικό γραμματισμό, τις στρατηγικές για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση της γλώσσας στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 εκπαιδευτικοί.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη γλωσσικών και μεταγλωσσικών  δεξιοτήτων, καλλιέργεια γλωσσικών ενδιαφερόντων και συγγραφικών κλίσεων, δοκιμασία νέων διδακτικών πρακτικών, όπως αυτή του κριτικού γραμματισμού, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, συζήτηση πάνω σε θέματα τέχνης, λογοτεχνίας, κινηματογράφου, βιβλίου, κλπ. (Στους ενδιαφερόμενους θα κοινοποιηθεί η αναλυτική περιγραφή στόχων και δράσεων.)

Να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων, θα τροποποιηθεί και θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  Βασικός στόχος είναι η ενεργητική συμμετοχή των διδασκόντων, ο διάλογος και η αναφορά σε πρακτικές εφαρμογές, ενώ οι θεωρητικές εισηγήσεις θα περιορίζονται στα 15΄-20΄.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
Από το Νοέμβριο του 2012 ως το τέλος Απριλίου του 2013.

ΩΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρα (2 Χ 0.45΄) ανά 15ήμερο (ευέλικτο πρόγραμμα)
Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 10 – 12 συναντήσεις στη διάρκεια του έτους σε απογευματινές ώρες, εκτός διδακτικού ωραρίου, μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές.

Ο χώρος πραγματοποίησης των συναντήσεων θα επιλεγεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα συγκαθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας, Ενδεικτικά αναφέρονται: αίθουσες ή εργαστήρια σχολείων, αίθουσες εκδηλώσεων, χώροι στο Πανεπιστήμιο, χώροι ψυχαγωγίας, κλπ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυθεντικά κείμενα της κοινωνικής πραγματικότητας, χρηστικά, πληροφοριακά, επικοινωνιακά, ηλεκτρονικά και επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα. Βιβλία επιστημονικά, λογοτεχνικά, παραμύθια, κόμικς, κλπ. Αποσπάσματα από εκπομπές τηλεοπτικές με γλωσσικό ενδιαφέρον. Λογισμικά, παιχνίδια ηλεκτρονικά, κλπ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η συμμετοχή στον Όμιλο Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα γίνει με απλή δήλωση του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση omousiou@otenet.gr ή με τηλεφωνική ενημέρωση στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων (κ. Δάφνη Παπαδοπούλου, τηλέφωνο 2385054587).
Η συμμετοχή στον Όμιλο είναι προαιρετική και θα μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να παρακολουθεί επιλεκτικά όποια θεματική τον ενδιαφέρει. Ωστόσο, για να υπάρξει η δυνατότητα πιστοποίησης από το Πανεπιστήμιο για την παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος απαιτείται:
α) είτε η συστηματική παρακολούθηση κατά τα 2/3 των διδακτικών ωρών ετησίως (συμμετοχή στις 6-7 από τις 10 περίπου συναντήσεις).
β) είτε η εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου ή δραστηριότητας την οποία θα συγκαθορίσουν οι συνάδελφοι με  τους υπεύθυνους του Ομίλου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Φάκελος Εργασιών του Εκπαιδευτικού (portfolio) για κάθε συμμετέχοντα/ουσα (προαιρετικά)
Εκπόνηση μιας ατομικής βασικής εργασίας ή συμμετοχή σε συλλογικές εργασίες (προαιρετικά)
Συμμετοχή στο διάλογο που ακολουθεί τις εισηγήσεις
Αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς με συνέντευξη και ερωτηματολόγιο
Παρουσίαση και δημοσιοποίηση του έργου του Ομίλου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου