Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Το Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής  Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διαδικτυακό «Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο : Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη, διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και  στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε :
o Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας).
o Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.
o Σχολικούς Συμβούλους.
o Άλλους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον  διαδικτυακό τόπο : http://www.nured.uowm.gr/Kritikos_Grammatismos

Σας ευχαριστώ πολύ

Ελένη Φωτιάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου